söndag 30 mars 2008

YouTube statistikverktyg

YouTube lanserade ganska nyligen sitens nya statistikverktyg YouTube Insight. Med YouTubes nya statistikmätare så kan användarna studera hemsidans eller bloggens mest populära videoklipp. Användare kan också granska varifrån tittarna kommer, vilken plats på jorden som tittaren befann sig på osv. Statistiken är även till nytta för företag som vill annonsera i videoklippen eftersom man får en bild av vilken kundkrets som annonserna i ett videoklipp vänder sig till. Läs mer om YouTubes nya statistikmätare på YouTubes blog.