torsdag 3 april 2008

YouTube: Tibetanernas upplopp i Lhasa

Videosaiten YouTube såg dagens ljus i mitten av februari 2005. Idag är YouTube en närmast självklar del av internet och dessutom en av världens mest besökta webbsiter. På senare år har YouTube också fått en ökad betydelse som nyhetsorgan. Det finns till exempel en hel del videoklipp från kriget i Irak. YouTube fyller en extra viktig funktion när det kommer till länder där människor har svårt för att kommunicera med omvärlden med traditionella medel. Detta såg vi prov på senast i mitten av mars då invånare i Tibet startade ett uppror mot den kinesiska överheten. På YouTube finns ett videoklipp som visar tibetanernas upplopp i Lhasa.

Inga kommentarer: