fredag 4 juli 2008

GNUs Richard Stallman kommenterar Bill Gates avgång

Richard Stallman, grundare till "the Free Software Foundation", går till frontalangrepp på Microsofts grundare Bill Gates och proprietär programvara i en artikel som finns publicerad på BBC NEWS. Proprietär programvara kan enkelt beskrivas som programvara som begränsas av olika former av äganderätt. Vanligtvis innebär detta att källkoden är hemlig och att användaren inte tillåts ändra i programmets konstruktion, ej heller sprida programvaran vidare till andra.

Richard Stallman menar att det inte spelar så stor roll att Bill Gates är ute ur leken eftersom dom begränsningar som Gates har byggt upp inom mjukvarubranschen består. Stallman berättar om Gates klassiska brev som innebar att Gates krävde betalt av personer som nyttjade hans programkod. Om hur detta bidragit till Microsofts framväxt och monopol på marknaden. Stallman hävdar att Microsofts proprietära programvara begränsar människor på flera olika sätt. Bland annat så innebär restriktionerna på icke fri programvara att en programmerare inte kan/får ändra i programkoden och därigenom skapa bättre och mer ändamålsenliga program. Därtill splittrar restriktionerna människor eftersom man inte får dela med sig av modifierade versioner av program som bygger på proprietär programkod. Därigenom stämplas personer som vill dela program mellan sig som piratkopierare. Stallman anklagar Adobe, Microsoft, Apple och många andra mjukvaruutvecklare för att kontrollera människor genom att tillföra programvaror som den vanliga användaren inte har någon kontroll över. Tvärtom innebär programmen att den vanliga datoranvändaren blir styrd av företagen som har utvecklat programmen.

Richard Stallman föreslår istället den radikala lösningen att all programvara ska vara fri, fri att att del av (i form av källkoden), fri att ändra och modifiera utifrån behov och sist men inte minst fri att sprida vidare till vem man vill. Stallman passar också på att göra reklam för GNU/Linux som är ett operativsystem som till stor del bygger på Stallmans principer. Operativsystemet är gratis och fritt tillgängligt för allt och alla. Om fler använde program som byggde på öppen källkod (Open Source) så skulle människor bli friare och i slutändan få bättre programvara än med dagens proprietära programkod. Stallman tvekar inte att till och med säga att det är bättre med inga program alls än program som bygger på sluten källkod, eftersom användarna i så fall kommer att utveckla dom program man behöver samt att man då inte förlorar sin makt och sitt inflytande över datorn.

Många anser säkert att Stallman är lite stollig, men jag tycker att han har intressanta infallsvinklar på det här med programvara till datorerna. Vem bestämmer egentligen att det ska kosta pengar att att få tillgång till dom redskap som behövs för att skriva dokument, bränna skivor, surfa på Internet mm? Det är fascinerande att det idag går att göra nästintill allt (och i somliga fall mer därtill) som en normal användare vill göra med sin dator utan att behöva betala en krona. Detta tack vara program som bygger på öppen källkod. Stallmans åsikter är värda att tänka på i alla fall. Mitt inlägg är en mindre noggrann översättning av Stallmans artikel i BBC NEWS. Den riktiga artikeln hittar du här. Wikipedias information på svenska om proprietär programvara hittar du här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: