onsdag 2 juli 2008

Wikipedia for schools - Wikipedias specialutgåva för skolor

SOS-Barnbyar har gett ut en specialutgåva av Wikipedia. Utgåvan motsvarar 5 volymer av ett vanligt uppslagsverk och innehåller 24,000 bilder, 14 miljoner ord och artiklar som täcker ett område på sammanlagt 4,625 ämnen. Artiklarna är specialgranskade och speciellt utvalda för att leva upp till Storbritanniens skolplan. Artiklarna är också garanterat barnvänliga på så vis att dom inte innehåller information eller material som kan vara opassande för barn och ungdomar. Uppslagsverket går under namnet Wikipedia for schools och finns givetvis att ta del av direkt på nätet. Om man vill ha uppslagsverket på en bärbar dator utan ständig internetuppkoppling så går det också att ladda ner uppslagsverket från SOS-Barnbyars brittiska hemsida, dels som en mindre fil på 792 MB, dels som en större fil på 2,5 GB. Det som skiljer den stora filen från den mindre är att den stora filen innehåller fullskaliga bilder medan bilderna i den mindre filen är komprimerade till sk thumbnail-format. Fördelen med Wikipedia for schools version av Wikipedia är att det har granskats av sakkunniga personer och på så vis har felaktigheter i artiklarna rättats till. Dessutom är Wikipedia for schools inte öppen för allmänheten att redigera vilket hindrar illasinnade typer från att skräpa ner artiklarna med reklam eller egna politiska åsikter. Jag läste några artiklar i uppslagsverket och tycker att det höll en ganska lagom nivå ifall man vill skaffa sig lite allmänbildning inom olika områden. Till exempel läste jag på lite om Zimbabwe, vilket gav mig en del förståelse för vad som händer där nuförtiden, om Mugabes bakgrund, valfusk mm. Jag tycker att Wikipedia for schools är väl värd ett besök. Du hittar Wikipedia for schools på internet här. Vill du istället ladda ner uppslagsverket så hittar du länkar till filerna här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Det verkar vara ett bra projekt.